Druge storitve | Davčno svetovanje in računovodstvo

Za vas opravljamo tudi druge storitve!

DRUGE STORITVE

Za vas opravljamo tudi druge storitve:

Slika.jpg
  • Notranje inšpiciranje (navidezni notranji inšpektor),
  • Spremljanje, svetovanje in priprava dokumentacije javnih razpisov za dobavo blaga in storitev, kreditov, bančne garancije, zaposlitev delavcev in še drugih namenov,
  • Pravno svetovanje pri delovno pravno zakonodaji, ki zajema svetovanje pri zaposlitvi delavcev in izpolnjevanje vseh potrebnih obrazcev za zaposlitev, 
  • Sestavljanje pravilnikov o računovodstvu,
  • Zastopanje v dolžniško upniških razmerjih,
  • Sestavljanje sodnih izvršb in
  • Osebno dvigujemo poslovno dokumentacijo.